bình gốm trang trí đẹp

.

Bình gốm trang trí ý nghĩa

Bình gốm trang trí ý nghĩa Bình gốm trang trí ý nghĩa

THÔNG TIN SẢN PHẨM Đôi lọ lộc bình vẽ cảnh song hạc và tùng, hươu mang nhiều ý nghĩa. Trước tiên nói về cây Tùng: Do đặc điểm sinh học của cây Tùng mọc ở trên núi cao, trong điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt tùng được đại diện cho trăm cây, ngoài ý nghĩa trường thọ, ...