cổ vật đồng

.

Kinh nghiệm phát hiện cổ vật bằng đồng giả

Kinh nghiệm phát hiện cổ vật bằng đồng giả Kinh nghiệm phát hiện cổ vật bằng đồng giả

Trong lĩnh vực đồ cổ việc làm giả thưởng xảy ra và rất tinh vi. Bằng các phương tiện vật lý và hóa học người ta có thể kiểm tra để xác định liệu đồ vật đưa ra có đúng là đồ cổ hay không. Ngoài ra người ta cũng còn phải có hiếu biết ...