dấu hiệu nhận biết cổ vật

.

Kỹ thuật nhận biết đồ cổ giả

Kỹ thuật nhận biết đồ cổ giả Kỹ thuật nhận biết đồ cổ giả

Dưới đây là một số kỹ thuật mà những nhà sưu tập chuyên nghiệp cần biết khi xác định đồ cổ. Cần phải luyện tập nhiều để sử dụng thành thục những kỹ thuật này. 1. Một khoảng thời gian, màu sắc không đúng Thời kỳ đầu của ngành sản xuất gốm sứ men trắng xanh, những ...