định tuổi cổ vật

.

Tìm hiểu cách định tuổi cho cổ vật

Tìm hiểu cách định tuổi cho cổ vật Tìm hiểu cách định tuổi cho cổ vật

Chúng ta thường nghe nói đến việc xác định niên đại cổ vật bằng carbon phóng xạ. Vậy, cụ thể phương pháp định tuổi này được tiến hành như thế nào? Đếm số Carbon 14 còn lại là có thể tính được tuổi của cổ vật Giải thưởng Nobel Hóa học năm 1960 thuộc về Willard F.Libby ...