đồ gốm thời lê nguyễn

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Lê – Nguyễn

Tìm hiểu đồ gốm thời Lê - Nguyễn Tìm hiểu đồ gốm thời Lê - Nguyễn

Nghề làm gốm đã phát triển thành những trung tâm sản xuất mang tính chuyên môn hóa: Nam Sách (Chu Đậu, Mỹ Xá), Bình Giang (Cậy, Hợp Lễ)... (Hải Dương), Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Phù Lãng (Bắc Ninh), Móng Cái (Quảng Ninh), Hương Canh (Vĩnh PHúc)... Trung tâm gốm Nam Sách nổi ...