giá bán bình gốm cao cấp

.

Bình gốm cao cấp

Bình gốm cao cấp Bình gốm cao cấp

THÔNG TIN SẢN PHẨM Lọ lộc bình vẽ Tùng Cúc Trúc Mai: gồm 2 lọ lộc bình cao 1m6 và 2 chân đế kê (mỗi chân đế cao từ 13cm đến 15cm) Tùng – Trúc – Cúc – Mai thể hiện sự luân chuyển của bốn mùa xuân – hạ - thu – đông. Sự luân chuyển ...