mẫu gốm thời xưa

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Lý – Trần

Tìm hiểu đồ gốm thời Lý - Trần Tìm hiểu đồ gốm thời Lý - Trần

Thế kỷ 10, lịch sử Việt Nam bước vào thời kỳ độc lập tự chủ, phục hưng và mở mang nền văn hóa dân tộc. Vương triều Lý (1010 - 1225), vương triều Trần (1225 - 1400), quốc gia phong kiến Đại Việt ngày càng hùng mạnh, đã đánh bại nhiều cuộc xâm lăng của ...