thông tin đồ gốm

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Lê – Nguyễn

Tìm hiểu đồ gốm thời Lê - Nguyễn Tìm hiểu đồ gốm thời Lê - Nguyễn

Nghề làm gốm đã phát triển thành những trung tâm sản xuất mang tính chuyên môn hóa: Nam Sách (Chu Đậu, Mỹ Xá), Bình Giang (Cậy, Hợp Lễ)... (Hải Dương), Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Phù Lãng (Bắc Ninh), Móng Cái (Quảng Ninh), Hương Canh (Vĩnh PHúc)... Trung tâm gốm Nam Sách nổi ...

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Bắc thuộc

Tìm hiểu đồ gốm thời Bắc thuộc Tìm hiểu đồ gốm thời Bắc thuộc

Ngoài đồ đất nung mang nhiều dấu ấn Đông Sơn còn có các đồ gốm phủ men. Những đồ gốm hiện còn trong các bảo tàng và sưu tập tư nhân thuộc giai đoạn này thường có nguồn gốc từ các ngôi mộ gạch xếp, mộ thuyền, mộ cũi. Niên đại các mộ khoảng thời ...