tìm hiểu gốm sứ

.

Tìm hiểu gốm sơ sử

Tìm hiểu gốm sơ sử Tìm hiểu gốm sơ sử

Gốm tiền sơ sử có đặc trưng chung: Thô về chất liệu, đơn giản về loại hình, kỹ thuật chế tạo chủ yếu bằng tay hay giải cuộn kết hợp bàn xoay. Hoa văn trang trí có các loại văn đập, văn thừng, văn dấu nan đan, văn khắc vạch, hoa văn hình học nhưng ...

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Lê – Nguyễn

Tìm hiểu đồ gốm thời Lê - Nguyễn Tìm hiểu đồ gốm thời Lê - Nguyễn

Nghề làm gốm đã phát triển thành những trung tâm sản xuất mang tính chuyên môn hóa: Nam Sách (Chu Đậu, Mỹ Xá), Bình Giang (Cậy, Hợp Lễ)... (Hải Dương), Bát Tràng (Hà Nội), Thổ Hà (Bắc Giang), Phù Lãng (Bắc Ninh), Móng Cái (Quảng Ninh), Hương Canh (Vĩnh PHúc)... Trung tâm gốm Nam Sách nổi ...