tìm hiểu gốm thời bắc thuộc

.

Tìm hiểu đồ gốm thời Bắc thuộc

Tìm hiểu đồ gốm thời Bắc thuộc Tìm hiểu đồ gốm thời Bắc thuộc

Ngoài đồ đất nung mang nhiều dấu ấn Đông Sơn còn có các đồ gốm phủ men. Những đồ gốm hiện còn trong các bảo tàng và sưu tập tư nhân thuộc giai đoạn này thường có nguồn gốc từ các ngôi mộ gạch xếp, mộ thuyền, mộ cũi. Niên đại các mộ khoảng thời ...