vệ sinh cổ vật

.

Kinh nghiệm làm mới đồ cổ

Kinh nghiệm làm mới đồ cổ Kinh nghiệm làm mới đồ cổ

Đang có một công việc ổn định nhưng đồng lương quá eo hẹp nên anh Nguyễn Văn Hảo quyết định ra ngoài làm việc. Cơ duyên đã đưa người đàn ông này đến với một nghề rất đặc biệt - nghề phục chế đồ gốm cổ. Dường như không ai có thể nhận ra những ...